Miljön angår oss alla

Som livsmedelsproducent tar vi på Elleholms Tomatodling vårt ansvar för miljön på flera sätt. Även om vi idag är en av Sveriges mest miljöanpassade växthusodlingar, jobbar vi hela tiden vidare med nya förbättringar. Allt för att verksamhetens påverkan på miljön ska fortsätta minska.

Överskottsvärme är fina grejer

Ska man odla tomater året runt i Sverige krävs uppvärmning av växthusen. Vi värmer våra odlingar med överskottsvärme från Södra Cells massabruk i Mörrum. Det är värme som en gång i tiden inte togs tillvara alls, men som sedan fler år kommer till oss genom fjärrvärmenätet.

Klimatsmart el och LED-belysning

Under årets mörkaste månader räcker inte dagsljuset till för att plantorna ska utvecklas på rätt sätt. Därför investerade vi för en tid sedan i helt ny LED-belysning, ett energisnålt sätt att ge plantorna det ljus de behöver. All el vi köper in till verksamheten kommer dessutom från förnybara energikällor.

Återanvänder överskottsvatten

Tomater är törstiga växter som behöver rikligt med vatten och gödning. Vi har ett recirkuleringssystem som samlar upp och återanvänder övergödningsvattnet i verksamheten. På så sätt undviker vi övergödning i marken.

Samordning av transporter

För att våra goda tomater ska nå handeln och konsumenterna krävs transporter. Vi är medlem i en odlarförening och kan på så vis samordna transporter med andra odlare. Det minskar miljöbelastningen.

Vi har tusentals små medhjälpare

Med 200 000 tomatplantor i odlingen går det inte att undvika angrepp av skadedjur. Vi använder oss av biologisk bekämpning, där små glupska rovdjur hjälper oss att bekämpa fluglarver och andra angripare. Tomatplantorna pollineras med hjälp av tusentals arbetsamma humlor – som dessutom är ett riktigt trevligt sällskap i växthusen.

Närodlat, såklart

Vi vill också påstå att vi gör en miljöinsats genom att erbjuda ett alternativ till utländska tomater. Vi odlar i Sverige och säljer vår produktion i närområdet. Glädjande nog finns det både ett behov och en stigande efterfrågan på livsmedel med svenskt ursprung. Varje mil som en lastbil inte behöver köra är en vinst för miljön.