Miljö

Klimatfrågan är idag i fokus och vi är förmodligen Sveriges mest miljöanpassade växthusodling och vi arbetar ständigt med att minska vår miljöbelastning. Elleholms tomatodling brukar användas som föredöme. Mycket tack vare att anläggningen värms upp med överskottsvärme från vår granne Södra Cell. Vi använder oss också av klimatvänlig el, framställd av förnyelsebar råvara, och effektivisering av transporter gör att vi vågar påstå att vi är ett bättre val även ur miljösynpunkt.

Enligt en klimatutredning gjord av SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik AB. Visar det sig att tomaterna från Elleholms tomatodling har en minimal miljöpåverkan i form av koldioxidutsläpp, och står i en klass för sig jämfört med konkurrerande produkter, framförallt från Spanien och Holland.

Andra saker vi gör för att skona miljön är användning av energiväv och av biologisk skadedjursbekämpning. Varje vecka kommer också leveranser av överskotts koldioxid. Något som annars hade gått rakt ut i naturen, men som nu kommer till användning hos oss.